Aktuálně realizované projekty

Název projektu Doba plnění Zadavatel
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO4 Sociálne začlenenie 04/2021 – 09/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020 2019 –2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Evaluace projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“ 11/2019 – 09/2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027 08/2020 – 12/2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Study on social services with particular focus on personal targeted social services for people in vulnerable situations 2021 Directorate General for Employment, Social Affairs & Inclusion (EMPL) of the European Commission