Zpracování ex-ante hodnocení záměru na realokace finančních prostředků mezi prioritními osami ROP SMNázev projektu/zakázky:
Zpracování ex-ante hodnocení záměru na realokace finančních prostředků mezi prioritními osami ROP SM
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
10/2009 – 11/2009
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace bylo vyhodnocení dosažitelnosti indikovaných cílů subpriority 1.1.1, u níž melo dojít ke krácení finančních prostředků a posouzení absorpční kapacity v oblasti výstavby nových komunikací a napojení průmyslových zón. Součástí evaluace bylo taktéž posoudit využitelnost realokovaných prostředků v rámci prioritní osy 2 a 3.