Zodpovědný útvar

OVV - odbor vnitřních věcí
DSA - odbor dopravních a správních agend
ŽIV - živnostenský odbor
FIN - finanční odbor
OŠK - odbor školství a kultury
OVR - odbor výstavby a rozvoje
SVZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŽP - odbor životního prostředí a zemědělství
SMI - odd. správy majetku a investic
SUK - odd. služeb, spr. a údržby komunikace
MSP - odd. nakládání s maj. a správy pozemků
XXX - vedení úřadu
ZZZ - příspěvkové organizace