Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitněníNázev projektu/zakázky:
Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader konsorcia), Naviga4, s.r.o a AQE advisors, a.s. 
Termín realizace:
02/2009 - 07/2009
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení implementace ROP Jihovýchod, resp. ke zkvalitnění nastavení indikátorové soustavy tak, aby byla schopna zajistit kvalitní data pro budoucí i závěrečné zhodnocení plnění cílů ROP Jihovýchod a jeho příspěvku k NSRR a politikám Společenství. Cílem projektu proto bylo komplexní zhodnocení indikátorové soustavy ROP Jihovýchod a specifikace návrhů a doporučení jejího doplnění.