Studie Mittelstandswachstum im Zuge des ETZ Projektes SME AT-CZ Growing Potential

Název projektu/zakázky:
Studie růstu MSP v rámci ETZ projektů MSP AT-CZ - Rostoucí potenciál
Zadavatel:
KMU FORSCHUNG AUSTRIA – Austrian Institute for SME Research
Realizátor:
KMU FORSCHUNG AUSTRIA – Austrian Institute for SME Research
Subdodavatel:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
02/2012 – 05/2012
Místo realizace:
Rakousko, Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem studie bylo charakterizovat zaměření společností střední třídy Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje. Snahou bylo analyzovat aktuální překážky, zaměření, ale i úspory a potenciál společností a využít tak budoucího růstu exportních aktivit a přeshraniční spolupráce firem z obou definovaných regionů. Smyslem bylo rozšířit domácí trh a zintenzivnit integraci okolních regionů s Dolním Rakouskem.
Dalším cílem studie byla formulace doporučení pro podporu udržitelného růstu malých a středních podniků v těchto regionech.