Strategie dotační politiky obce Horka nad Moravou


Název projektu/zakázky:
Strategie dotační politiky obce Horka nad Moravou
Zadavatel:
Obec Horka nad Moravou
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
10/2007 - 11/2007
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo zpracování strategického dokumentu obce, který na základě analýzy možných dotačních titulů a reálných záměrů obce sestavil podrobný plán realizace projektů spolufinancovaných ze SF EU, a to na celé programovací období do roku 2013. Součástí Strategie byl přehled a bližší specifikace jednotlivých projektových záměrů, jejich optimální rozložení na časové ose, včetně cash-flow, finanční plán s návrhem vhodných zdrojů atd.