Strategie dotační politiky obce Břidličná

Název projektu/zakázky:
Strategie dotační politiky obce Břidličná
Zadavatel:
Obec Břidličná
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
12/2007 – 01/2008
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu:
 
Cílem projektu bylo zpracování strategického dokumentu obce, který na základě analýzy možných dotačních titulů a reálných záměrů obce sestavil podrobný plán realizace projektů spolufinancovaných ze SF EU, a to na celé programovací období do roku 2013. Součástí Strategie byl i přehled a bližší specifikace jednotlivých projektových záměrů, jejich optimální rozložení na časové ose, včetně cash-flow, finanční plán s návrhem vhodných zdrojů atd.