Strategie age managementu - podpora delšího produktivního života starších pracovníků

 

Název projektu/zakázky:
Strategie age managementu - podpora delšího produktivního života starších pracovníků
Zadavatel:
Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training)
Realizátor:
Konsorcium vedené organizací Panteia (Zoetermeer, The Netherlands)
Subdodavatel:
KMU Forschung Austria
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
06/2012 – 09/2013
Místo realizace:
Členské státy EU
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo prozkoumat v členských státech EU strategie zaměstnavatelů na podporu starších pracovníků (generace 50+) a zhodnotit národní politiky aktivního stárnutí. Hlavním zaměřením byly strategie založené na principu odborného vedení a celoživotního učení. Výzkumnými metodami byly desk-research, evaluační rozhovory (osobní a telefonické) a případové studie.
 
Společnost RegioPartner, s.r.o. se podílela na šetření v těchto třech krocích:
  1. Vypracování dvou případových studií o strategii řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina a aktivitách občanského sdružení s názvem Česká společnost pro jakost (ČSJ) a zhodnocení jejich unikátního přístupu ke starším zaměstnancům.
  2. Vypracování národní zprávy za Českou republiku, která posuzuje příslušné národní politiky a strategické dokumenty týkající se stárnutí, stárnutí pracovní síly, age managementu a celoživotního odborného vedení a vzdělávání.
  3. Vypracování situační studie pro Slovenskou republiku týkající se relevantních národních   politik a strategických dokumentů se zaměřením na problematiku stárnutí a age managementu.