Strategický plán rozvoje města Ostrova

Název projektu/zakázky:
Strategický plán rozvoje města Ostrova
Zadavatel:
město Ostrov
Termín realizace:
11/2017 – 06/2018
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem plnění je vytvoření nového strategického plánu rozvoje města s výhledem na 10 let. Dokument bude obsahovat analytickou, návrhovou a implementační část, včetně akčního plánu na 2 roky. Součástí prací bude terénní šetření: zpracování průzkumu spokojenosti a názorový průzkum občanů, podnikatelů a NNO.

Spolu se zpracováním dokumentu bude probíhat posouzení vlivů koncepce na životní prostředí SEA.