Strategické Plánování a regionální rozvoj

Tvorba strategických a programových dokumentů v České republice a v jejích krajích stoupá s mírou, s jakou se prosazuje strategické řízení na těchto úrovních a s mírou našeho zapojení, jako členské země EU, do strategického plánování a programování EU.

Tvorba sektorových a regionálních koncepcí, případně podkladů pro tvorbu těchto dokumentů, je základním předpokladem pro plánování optimálního rozvoje regionu nebo odvětví.

Nabízíme zpracování regionálních a sektorových koncepcí socio-ekonomického charakteru:

  • zpracování programových dokumentů regionálního rozvoje krajů (program rozvoje kraje)
  • zpracování tématických koncepcí (cestovní ruch, lidské zdroje, průmysl a podnikání, inovace atd.)
  • zpracování rozvojových strategií měst, obcí a mikroregionů
  • zpracování dílčích podkladových materiálů tematického a regionálního charakteru potřebných pro strategické rozhodování
  • zpracování socio-ekonomických analýz a SWOT analýz, včetně přípravy datových vstupů pro účely těchto analýz
  • kvantifikace dopadů připravovaných rozvojových opatření na průmysl, posouzení vlivu strategie, koncepce nebo opatření na podnikání a zaměstnanost atd.