Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities

 

Název projektu/zakázky:
Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities
Zadavatel:
ESPON EGTC, ESPON 2020 programme
(RegioPartner, s.r.o. byl v roli národního subkontraktora)
Termín realizace:
2016
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
The contractor fulfils the function of a National Expert for The Czech Republic and performs the following tasks: collecting the specific SME´s data at NUTS3 level.