ROP SZ - Evaluace procesu nesrovnalostíNázev projektu/zakázky:
Evaluační aktivity ROP SZ 2011-2014
 
dílčí evaluace
Evaluace procesu nesrovnalostí
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader konsorcia) a AQE advisors, a.s. 
Termín realizace:
10/2011 – 11/2011
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Dílčí evaluační projekt byl zaměřen na zhodnocení správnosti nastavených metodických postupů v oblasti nesrovnalostí a posouzení souladu realizovaných postupů s dokumentací a stanovenou metodikou.
 
Součástí evaluace byl i návrh doporučení vyplývající z praktických případů (mj. i nové typy nesrovnalostí, které nebyly dosud podchycené v dokumentaci a metodikách).