ROP SZ - Evaluace procesu kontroly veřejných zakázek

 

Název projektu/zakázky:
Evaluace procesu kontroly veřejných zakázek
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader konsorcia) a AQE advisors, a.s. 
Termín realizace:
03/2012 – 06/2012
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace bylo zhodnocení správnosti nastavených metodických postupů v oblasti kontroly veřejných zakázek a prověření nastavených postupů v praxi.
Proces kontroly postupu zadávání veřejných zakázek je součástí veřejnosprávní kontroly a jeho cílem bylo ověření dodržování postupů a povinností předepsaných zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a postupů pro zadávání zakázek mimo působnost zákona o veřejných zakázkách upravených v Pokynech pro zadávání zakázek (Příloha č. 5 Příručky pro žadatele). Účelem této kontroly bylo posoudit, zda plánované a připravované operace odpovídají ROP SZ a jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU.