ROP SZ - Evaluace Komunikačních aktivit ROP SZ

 

 Název projektu/zakázky:

„Evaluace Komunikačních aktivit ROP SZ“
(součást rámcového projektu Evaluační aktivity ROP SZ 2011 – 2014)
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Termín realizace:
leden - červen 2015
Stav realizace zakázky:
Projekt dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem evaluace Komunikačních aktivit ROP SZ bylo závěrečné vyhodnocení realizace rámcového Komunikačního plánu ROP Severozápad a zhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit v období 2011 – 2014.
 
Evaluace se zaměřila na tyto okruhy:
A. Obecná část - vztažená ke specifickým cílům KoP
B. Specifická část - vztažená k ročním KoP
C. Doporučení
D. Ukončování ROP SZ