ROP SZ - Dotazníkové šetření – zájem o dotace ROP SZ

 

Název projektu/zakázky:
Dotazníkové šetření – zájem o dotace ROP SZ
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
12/2012 - 01/2013
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo realizovat takové dotazníkové šetření, které umožní v krátkém časovém období a s minimálním zatížením respondentů dát dostačující odpovědi na to, zda mají příjemci zájem podávat projekty do ROP SZ, v jakém stádiu připravenosti se jejich projekty nacházejí a do jakých oblastí podpory by tyto projekty chtěli podávat, a to včetně informace o výši jejich způsobilých výdajů.