ROP SZ - Analýza firemní kultury

Název projektu/zakázky:
Analýza firemní kultury
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
3/2014 - 9/2014
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem projektu bylo provedení analýzy firemní kultury, resp. diagnostika stavu firemní kultury ÚRR SZ, analýza limitů firemní kultury v klíčových oblastech a návrh žádoucích změn. Cílem analýzy firemní kultury bylo zjistit silné a slabé stránky firemní kultury ÚRR SZ, zejména v oblastech komunikace, spolupráce, motivace apod. a navrhnout možná opatření v daných oblastech.