ROP SZ - Analýza absorpční kapacity ROP SZ

 

Název projektu/zakázky:
Analýza absorpční kapacity ROP SZ
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
02/2013 – 03/2013
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem realizovaného projektu bylo provést důkladnou analýzu absorpční schopnosti ROP SZ, resp. zjistit připravenost subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty v časovém horizontu do poloviny roku 2015, a vyčerpat tak alokované finanční prostředky.
Prokázání dostatečné absorpční kapacity bylo jedním z klíčových argumentů pro znovuobnovení ROP SZ.