Regionální ekonomická data pro evaluaci RPS a NSRR a pro sekundární analýzy regionálního rozvojeNázev projektu/zakázky:
Regionální ekonomická data pro evaluaci RPS a NSRR a pro sekundární analýzy regionálního rozvoje (MMR, 2009) (subdodávka Kvantifikace ekonomického a rozvojového potenciálu území, Vypracování metodických postupů pro hodnocení vývoje ekonomického potenciálu území a účinnosti strukturálních operací)
Zadavatel:
Zadavatel veřejné zakázky: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zadavatel subdodávky: ADVISER-EURO, a.s.
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
06/2009 – 11/2009
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem první dílčí části projektu bylo zpracování analýzy agregovaných kvantitativních regionálních produkčních charakteristik pro definovaná území, doplněné analýzou kvalitativních parametrů produkce a reálné struktury ekonomické základny. Analýza byla vypracována pro úroveň krajů a úroveň měst s více než 20 000 obyv., která zpracovávají IPRM. Součástí byla taktéž analýza alokace SF v RPS a NSRR podle převažujícího OKEČ příjemce podpory, resp. analýza míry intervencí SF v sektorech národního hospodářství a jejich potenciálního vlivu na ekonomický rozvoj podle jednotlivých oblastí ekonomických činností.
 
Cílem druhé dílčí části projektu bylo vypracování metodických postupů pro hodnocení vývoje ekonomického potenciálu území a účinnosti strukturálních operací, resp. vytvoření metodického aparátu pro vyhodnocení meziročních trendů v období 2006 až 2013 a pro kvantifikaci účinnosti strukturálních operací v tomto období.