Realizované projekty

Představení realizovaných projektů je z pohledu společnosti důležitý krok při představování odvedené práce společnosti nejširší veřejnosti, stejně tak jako vhodná možnost prezentace a propagace projektů formou krátkých projektových listů (tabulek), kde se lze sručně seznámit s realizátory projektů a jejich aktivitami prováděnými v rámci zakázek.

Věříme taktéž, že mnohé mohou sloužit i jako vhodná inspirace pro třetí strany, ale také mohou přispět k nalezení budoucího partnera v regionu pro realizaci dalších projektových záměrů.

Pro názornější přehlednost je sekce rozdělena na Aktuálně realizované projekty, resp. na projekty, které se v současné době řeší, a na Archiv ukončených projektů, kde jsou chronologicky dle data seřazeny veškeré významné realizované projekty.