Dotazník pro žadatele a příjemce OPPK k dopadům operačního programu

 

 

Dotazník pro žadatele a příjemce OPPK k dopadům operačního programu

Vážená paní, vážený pane,

 

dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o spolupráci ve formě vyplnění dotazníku. Dotazník je součástí terénního šetření projektu „Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost“, jehož zadavatelem je řídicí orgán programu, Magistrát hl. m. Prahy. 

Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně. V případě jakýchkoliv problémů s vyplněním dotazníku se neváhejte obrátit na realizátora zakázky společnost RegioPartner, s.r.o. a na administrátora dotazníkového šetření:

 

Ing. Štěpán Koděra

RegioPartner, s.r.o. | Prosecká 412/74 | 190 00 Praha 9

stepan.kodera@regiopartner.cz | www.regiopartner.cz

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí v průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje, pokud nebyly uvedeny u některé z otázek. Pokud jste odpovídal(a) na průzkum, který používá přístupový kód pro povolení přístupu k průzkumu, ujišťujeme Vás, že tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí pouze to, zda respondent vyplnil nebo nevyplnil tento průzkum. Neexistuje způsob, jak spárovat respondenta s odpověďmi v tomto průzkumu.