Anketa 1

 

„Projekt Mapy budoucnosti II – Anketa 1“

Vážená paní, vážený páne,

 

dovolte, abychom Vás požádali o pomoc při realizaci projektu „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“, jehož nositelem je Ministerstvo vnitra a Policie ČR.


Vyplněním dále uvedených anketních otázek nám pomůžete blíže specifikovat pocit bezpečí obyvatel Vašeho města, což přispěje k vyhodnocení dopadu projektu na občany.


Anketa se skládá pouze z uzavřených otázek (kliknutím výběr z možností) a jejich vyplnění Vám nezabere více jak 3 minuty. Anketní dotazník je plně anonymní a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.

 


Anketní otázky je možné vyplnit nejpozději do 31. 12. 2021.
 

 

Předem děkujeme za Váš čas a ochotu.

Realizační tým projektu 

 

 

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí v průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje, pokud nebyly uvedeny u některé z otázek. Pokud jste odpovídal(a) na průzkum, který používá přístupový kód pro povolení přístupu k průzkumu, ujišťujeme Vás, že tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí pouze to, zda respondent vyplnil nebo nevyplnil tento průzkum. Neexistuje způsob, jak spárovat respondenta s odpověďmi v tomto průzkumu.