Programové dokumenty, analýzy a studie

Na základě konkrétního požadavku klienta/zadavatele připravíme programové dokumenty z oblasti regionálního rozvoje (např. Strategické plány rozvoje měst a obcí, Program rozvoje kraje apod.) a dokumenty sektorového charakteru z oblasti rozvoje podnikání, průmyslu, vzdělávání a sociální oblasti, včetně zpracování různých analýz a studií v daných oblastech.