Organizace evaluačně-expertních fokusních skupin OP LZZ 2010

 Název projektu/zakázky:
Organizace evaluačně – expertních fokusních skupin OP LZZ 2010
Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
01/2011 – 10/2013 - prodlouženo do 2015
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Hlavními cíli tohoto projektu bylo průběžné přispívání k formulaci připravovaných výzev, identifikování vhodných zjednodušení implementace OP LZZ a v neposlední řadě přispění k počínajícím přípravám dalšího programovacího období, zejména prostřednictvím sběru a analýzy informací a názorů stakeholderů z terénu (žadatelé, příjemci, experti, zástupci implementačních subjektů). Očekávaným výsledkem projektu byly takové formulace výzev, metodik a případně budoucích programových dokumentů, které mají vycházet z věrohodně identifikovaných a doložitelných potřeb v terénu.