Operační manuál ROP NUTS II Střední Morava


Název projektu/zakázky:
Operační manuál ROP NUTS II Střední Morava
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
2006 - 01/2007
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo komplexní zpracování Operačního manuálu pro ROP NUTS II Střední Morava, včetně veškeré interní dokumentace (dílčí metodické pokyny a směrnice), která tento manuál dále specifikuje a rozvádí.