EVROPSKÉ DOTACE A JAK JE ZÍSKAT
13.09.2014

 

Ve dnech 2. října 2014 v areálu Dolu Michal v Ostravě a 13. října 2014 v konferenční místnosti TZÚS Praha, s.p. v Praze je pořádán seminář pod názvem Evropské dotace a jak je získat“, pod záštitou Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., na které se spolupodílí i naše společnost.
Ing. Lucie Bučinová (ředitelka a jednatelka společnosti RegioPartner, s.r.o.) seznámí účastníky semináře s Dotačními příležitostmi v novém programovacím období 2014 – 2020.