Analýza absorpční kapacity priorit hl. města Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020
30.05.2013

 

Na stránkách magistrátu hl. m. Prahy byla 5/2013 vyvěšena anlýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy

Cílem analýzy bylo přesně vymezit a vydefinovat hlavní potřeby hl. m. Prahy a prověřit zaměření investičních priorit v rámci tematických cílů za účelem přípravy a nastavení intervencí v budoucím programovém období a to i v případě, že by hl. m. Praha vrámci implementačního uspořádání budoucí politiky soudržnosti nezískala vlastní program a musela by se tak snažit uplatnit výsledky tohoto šetření v jiném implementačním uspořádání.

Znění celého dokumentu lze najít na portálu hl. m. Prahy.