Návrh metodického a procesního řízení pro ROP NUTS II Střední Morava

Název projektu/zakázky:
Návrh metodického a procesního řízení pro ROP NUTS II Střední Morava
Zadavatel:
Zlínský kraj
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
2006
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo ještě před zahájením zpracování operačního manuálu pro ROP NUTS II Střední Morava zpracovat základní východiska pro jeho tvorbu, resp. nastavit organizační strukturu Úřadu regionální rady, vymezit jeho klíčové kompetence a základní procesy a vazby.