Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR

 

Název projektu/zakázky:
Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR
Poskytovatel podpory:
Financováno z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, Technologická agentura ČR
Realizátor:
EKOTOXA s.r.o. (hlavní řešitel)
RegioPartner, s.r.o. (spoluřešitel)
Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta (spoluředitel)
Termín realizace:
2016 - 2017
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nástroj pro posílení efektivity ekonomické intervence, především posilováním a aplikací role územního hlediska a integrovaných přístupů. Cílem bylo vytvořit komplexní vizualizaci charakteristik území v tematických okruzích: ekonomický rozvoj a podnikatelské aktivity, lidské zdroje, infrastruktura a životní prostředí.