Interim evaluation of the participation of SMEs in the Cooperation Programme and the Research for the benefit of SMEs schemes

Název projektu/zakázky:
Interim evaluation of the participation of SMEs in the Cooperation Programme and the Research for the benefit of SMEs schemes
Zadavatel:
Evropská komise – Generální ředitelství pro výzkum a inovace
Realizátor:
Konsorcium organizací
RegioPartner, s.r.o.  – subdodavatel za ČR
Termín realizace:
06/2013
Místo realizace:
Členské státy EU
Místo provádění šetření:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Průběžné hodnocení účasti malých a středních podniků v ​​Programu Spolupráce a výzkum ve prospěch systémů malých a středních podniků realizované v rámci programu Kapacity sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).
 
Cíle hodnocení bylo následující:
- posoudit význam, účinnost a efektivnost těchto dvou iniciativ
- posoudit dopady na hospodářský výkon, Evropská přidaná hodnota (EPH), behaviorální adicionality a inovace