Hodnocení Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje


Název projektu/zakázky:
Hodnocení Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje
Zadavatel:
Krajský úřad
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
2004
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem projektu bylo posoudit standardizovaným postupem strategický rozvojový dokument Jihomoravského kraje, resp. zhodnotit kvality předloženého dokumentu a navrhnout doporučení k doplnění textu za účelem zvýšení jeho vypovídací schopnosti, včetně faktického doplnění některých vybraných kapitol rozšiřujícím textem, náměty a údaji.