Financování Eko-Inovací

 


Název projektu/zakázky:
Financování eko-inovací
Zadavatel:
Generální ředitelství Podnikání a průmysl, Evropská komise
Realizátor:
EIM Business & Policy Research ve spolupráci s Oxford Research
Subdodavatel:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
06/2010
Místo realizace:
Německo, Francie, Spojené království, Dánsko, Slovinsko, Finsko, Česká republika, Nizozemsko, Španělsko, Itálie, Polsko a Rakousko
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Zpracovaná studie byla součástí Rámcové smlouvy na zpracování ekonomických studií v oblasti rozvoje a implementace politiky na podporu MSP. Cílem studie bylo lépe porozumět, jakým způsobem eko-inovativní MSP (i jejich investoři) řeší financování počátečních fází podnikání, a zlepšit tak nastavení nástrojů pro podporu eko-inovací na evropské i národní úrovni (zejména v kontextu nového finančního rámce po roce 2013).
RegioPartner zajišťoval dvě z klíčových aktivit v ČR – zpracování přehledu dostupné literatury o podpoře a financování eko-inovací v ČR a identifikaci eko-inovativních MSP s důrazem na ty v počáteční fázi podnikání. Identifikované podniky byly později osloveny v rámci telefonického šetření.