Finální ex-ante evaluace konečné verze Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013


Název projektu/zakázky:
Finální ex-ante evaluace konečné verze Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 - 2013  
Zadavatel:
Kraj Vysočina (za NUTS II Jihovýchod)
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
10/2006  - 12/2006
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
V průběhu realizace projektu byly řešeny následující aktivity:
 
  1. zpracování dílčích komentářů a připomínek k jednotlivým verzím Regionálního operačního programu, dopracovaným dle připomínek krajů, rezortů a Evropské komise
  2. zpracování vlastního hodnocení Konečné verze programu
  3. zpracování krátké verze hodnocení pro účely vložení do ROP (Summary Report)
  4. koncepční a metodická podpora, resp. poradenské aktivity ve vztahu ke zpracovateli ROP při zpracování ROP a při koncipování jednotlivých kapitol ROP a pomoc při formulaci vybraných částí textu ROP, případně prováděcího dokumentu ROP