Ex-ante posouzení Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a Programu rozvoje Jihomoravského kraje


Název projektu/zakázky:
Ex-ante posouzení Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a Programu rozvoje Jihomoravského kraje
Zadavatel:
Jihomoravský kraj
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
09/2006
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
V průběhu projektu se realizovaly tyto aktivity:
  1. posouzení standardizovaným postupem strategických rozvojových  dokumentů Jihomoravského kraje v širším kontextu (tj. ve vztahu k evropské a národní úrovni), tak v kontextu aktuální situace daného regionu
  2. zpracování souboru doporučení, která měla přispět k případnému zlepšení kvality těchto dokumentů a posílení jejich strategie