Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro programové období 2007 – 2013


Název projektu/zakázky:
Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro programové období 2007 – 2013
Zadavatel:
Karlovarský kraj  (za NUTS II Severozápad)
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader), Evasco, s.r.o. a RAVEN Consulting, a.s.
Termín realizace:
2006
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Účelem zakázky bylo zpracování ex-ante hodnocení (předběžného hodnocení) Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro programové období 2007-2013 (dále jen „ROP“) s cílem optimalizace přidělování rozpočtových zdrojů a zlepšení kvality programování. Hodnocení identifikuje a zhodnotí disparity, mezery a potenciál pro rozvoj, určí a posoudí střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, kterých je třeba dosáhnout, očekávané výsledky, kvantifikované cíle, soudržnost a ekonomickou odůvodněnost navržené strategie, přidanou hodnotu Evropských společenství, míru uvážení priorit Evropských společenství, poznatky z předchozího programování a kvalitu postupů realizace, monitorování, hodnocení a finančního řízení.