Evaluace projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

 

Název projektu/zakázky:
Evaluace projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje
Zadavatel:
Královéhradecký kraj
Termín realizace:
03/2018 – 07/2019
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace je:
 - Vyhodnocení splnění cílů projektu
 - Vyhodnocení výstupů a dopadů projektových aktivit
 - Vyhodnocení projektových procesů – řízení projektu zadavatelem
 - Vyhodnocení efektivity realizovaných aktivit
 - Zpracování doporučení pro zkvalitnění procesů realizace projektových aktivit