Evaluace projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“

Název projektu/zakázky:
Evaluace projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“
Zadavatel:
Městská část Praha 14
Termín realizace:
05/2018 – 05/2020
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Veškeré kroky a činnosti realizované v rámci evaluace projektu povedou k naplnění cíle evaluace, kterým je:

• vyhodnocení splnění cílů projektu,
• vyhodnocení výsledků a krátkodobých dopadů projektových aktivit,
• vyhodnocení nastavení procesu realizace a implementace aktivit.

 

Vyhodnocování bude probíhat ve dvou logických celcích, resp. bude mít:


a) Procesní část – vyhodnocení v průběhu realizace projektu především zkoumáním způsobu implementace projektu, resp. vyhodnocením průběžných projektových procesů (řízení projektu zadavatelem) a identifikováním okamžitých dopadů jeho realizace. Výstupem této části bude Průběžná evaluační zpráva.
b) Dopadovou část - následně budou vyhodnoceny dosažené výstupy a výsledky, bude zkoumána míra dosažení očekávaných dopadů projektu. Evaluace dále vyhodnotí efekty, přínosy a dopady realizace projektu na sociální bydlení v městské části Praha 14. Výstupem této části bude Závěrečná evaluační zpráva.