Evaluace projektu „Komunitní centrum Kardašovská II“

 

Název projektu/zakázky:
Evaluace projektu „Komunitní centrum Kardašovská II“
Zadavatel:
Městská část Praha 14
Termín realizace:
01/2021 – 03/2021
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem hodnoceného projektu byl provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec, Městská část Praha 14. Komunitní centrum poskytovalo své služby cílovým skupinám projektu, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Poskytované služby přispívaly ke zmírnění či úplnému odstranění důsledků a příčin sociálního vyloučení a k zapojení cílových skupin do života městské části. Aktivity centra podpořily i posilování vazby osob z cílové skupiny na komunitu.
 
Veškeré kroky a činnosti realizované v rámci evaluace projektu vedly k naplnění cíle evaluace, kterým bylo:

• vyhodnocení splnění cílů projektu,
• vyhodnocení výsledků a krátkodobých dopadů projektových aktivit,
• vyhodnocení nastavení procesu realizace a implementace aktivit.