Evaluace projektu Karlovarského kraje na služby prevence

 

Název projektu/zakázky:
Evaluace projektu Karlovarského kraje na služby prevence
Zadavatel:
Karlovarský kraj
Termín realizace:
11/2017 – 12/2019
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem evaluace projektu je vyhodnocení, zda a do jaké míry došlo ke splnění cílů projektu. Budou zkoumány způsoby implementace projektu, dosažené výstupy a výsledky a následně dopady projektu na cílové skupiny. Evaluace bude mít jak procesní, tak dopadovou část.

Terénní šetření bude probíhat nejen mezi poskytovateli sociálních služeb, ale zejména u cílových skupin projektu (bezdomovci, osoby ohrožené domácím násilím, osoby opouštějící institucionální zařízení a v nebo po výkonu trestu, osoby se zdravotním postižením). Hodnoceny budou samostatně všechny sociální služby podpořené projektem (azylové domy, nízkoprahová denní centra, domy na půl cesty, samostatné bydlení, sociální rehabilitace, intervenční centra a sociálně terapeutické dílny).