Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020

 

Název projektu/zakázky:
Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020
Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Termín realizace:
září 2015 - leden 2016
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace je
 - zpracování stručné revize Analýzy rozvojových charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje včetně uvedení nových vývojových tendencí Karlovarského kraje,

 - zhodnocení obsahu a plnění vize, priorit, specifických cílů a opatření PRKK,

 - zhodnocení soustavy indikátorů,

 - zhodnocení systému implementace PRKK

 - zhodnocení akčního plánu – Regionální akční plán Karlovarského kraje.