Evaluace GG OP VK v Jihomoravském kraji

Název projektu/zakázky:
Evaluace GG OP VK v Jihomoravském kraji
Zadavatel:
Jihomoravský kraj
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
8/2014 -10/2014
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem bylo provedení evaluačního výzkumu, resp. zpracování tří zjednodušených evaluačních zpráv, kterými se zajistilo zhodnocení průběhu realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihomoravském kraji v programovém období 2007-2013 dle pravidel Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Témata evaluačních zpráv:

I. Efektivnost výstupů grantových projektů vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům
II. Zhodnocení rizika a problémů v jednotlivých GG OP VK
III. Nastavení výzvy identifikovaným potřebám a prioritám žadatelů, příjemců a cílových skupin