Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

 

Název projektu/zakázky:
Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Zadavatel:
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů
Termín realizace:
5/2016 – 12/2016
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Globálním cílem evaluace bylo provedení vyhodnocení efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, a to na úrovni jednotlivých oblastí podpory.
 
Předmětem evaluace bylo vyhodnotit, do jaké míry byl naplněn/splněn globální cíl OPPK a specifické cíle jednotlivých prioritních os s ohledem na implementaci OPPK (tj. jak moc k dosažení výsledků přispěl operační program) a jaké jsou příčiny případného nedosažení stanovených cílů. V evaluaci byl použit koncept Theory Based Impact Evaluation (Theory of Change), terénní šetření obsahovalo zejména dotazníkové šetření a evaluační rozhovory. Součástí evaluace bylo zpracování 14 případových studií úspěšných projektů.