Ekonomické studie pro MICREF

 


Název projektu/zakázky:
Zpracování ekonomických studií / Dodání informací o mikroekonomických reformách pro databázi MICREF
Zadavatel:
Generální ředitelství Podnikání a průmysl, Evropská komise
Realizátor:
EIM Business & Policy Research
Subdodavatel:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
01/2011 – 02/2011
Místo realizace:
Nizozemsko, Belgie, Švédsko, Dánsko, Finsko, Portugalsko, Česká republika, Slovensko, Lucembursko, Slovinsko, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Zpracovaná studie byla součástí Rámcové smlouvy na zpracování ekonomických studií v oblasti rozvoje a implementace politiky na podporu MSP. Cílem studie byla aktualizace a doplnění databáze MICREF, zajištění konzistentnosti opatření v databázi a vytvoření sady kriterií pro identifikaci dobré praxe.
 
Databáze MICREF je tvořena třemi oblastmi politik:
1.      otevřené a konkurenceschopné trhy
2.      podnikatelské prostředí
3.      znalostní ekonomika
RegioPartner se v rámci subdodávky pro tuto studii zaměřil na 20 mikroekonomických reformních opatření z let 2004-2009 v oblasti podnikatelského prostředí.