Dodatečná ex-ante evaluace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro programové období 2007 – 2013


Název projektu/zakázky:
Dodatečná ex-ante evaluace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro programové období 2007 – 2013
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
06/2007 – 10/2007
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem díla bylo zpracování finálního ex-ante hodnocení k přepracované verzi ROP (verze ROP se zapracovanými připomínkami Evropské komise), včetně krátké verze hodnocení pro účely vložení do ROP („Summary Report“).
 
Součástí byly taktéž konzultace, poradenství, doplňující hodnocení, doporučení a příprava pozice pro vyjednávání o ROP SZ, jak  se státními orgány ČR, tak  s orgány Evropského společenství v Bruselu.