Divize RegioPartner

Aktivity divize RegioPartner se koncentrují zejména na problematiku socioekonomických koncepcí a strukturální fondy EU (programové dokumenty, implementační struktura a mechanizmy, evaluace, projektové řízení).

Své zkušenosti těžíme z několikaleté praxe s vnitřním fungování státní správy a zároveň z rozsáhlých zkušeností s procesy, které se váží na využívání veřejných zdrojů, resp. přípravu administrativy ČR na čerpání prostředků ze SF. Zejména jde o znalosti legislativy ES a její praktickou aplikaci v souvislosti implementací systému SF v ČR. S tímto velice úzce souvisí zkušenosti se zpracováním strategických programovacích dokumentů, jejich hodnocením a následnou implementací.

V roce 2011 došlo k fúzi se společností Adviser-EURO, a.s., čímž se rozšířilo portfolio nabízených služeb o problematiku regionálních dopočtů a modelování dat pro potřeby tvorby datových podkladů a regionálních analýz.

Klíčová kvalifikace společnosti RegioPartner, s.r.o.

 • politika hospodářské a sociální soudržnosti a strukturální fondy EU (programování, implementace);
 • evaluace programů a projektů;
 • problematika veřejného financování;
 • zpracování projektů financovaných ze SF EU;
 • řídicí, monitorovací, kontrolní a evaluační procesy veřejné podpory;
 • legislativa a politiky EU & legislativa a politiky ČR
  • procesy a mechanismy fungovaní administrativ ČR a EU;
  • analýza legislativy a odvětvových politik ČR a EU;
 • regionální politika a regionální rozvoj z pohledu hospodářských a sociálních aktivit;
 • regionální koncepce ekonomického charakteru;
 • organizační a procesní poradenství;
 • vzdělávání a řízení lidských zdrojů.