Divize Adviser EURO

Společnost ADVISER-EURO, a.s. roku 2010 změnila majitele a nyní patří do portfolia společnosti RegioPartner, s.r.o. Svou činnost zahájila v roce 1999 a hlavním posláním společnosti bylo poskytování ekonomických rozborů a analýz z oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.

Po ustavení krajů v roce 2000 se společnost zaměřila také na regionální analýzy a zejména na tvorbu datových podkladů pro takové analýzy. Během uplynulých 10 let si společnost vytvořila specifické know-how pro regionální dopočty a modelování dat.

Vzhledem k citlivosti ekonomických údajů firem a orgánů důsledně dodržujeme standardizované procesy pro práci s daty tak, aby výsledky neobsahovaly individuální údaje. Je zcela samozřejmé, že všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s datovými soubory, mají oprávnění zpracovávat individuální statistická data a jsou vázáni slibem mlčenlivosti dle zákona č. 89/1995 Sb., o Státní statistické službě.

Klíčová kvalifikace ADVISER-EURO

Sektory průmyslu a služeb

  • analýzy finančně ekonomických ukazatelů nefinanční sféry, zejména zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb
  • příprava a rozbor dat
  • finančně ekonomické ukazatele

 

Regiony České republiky

  • analýzy a predikce rizik vývoje ekonomických aktivit v regionech ČR do úrovně základní územní jednotky
  • rozbory regionů do úrovně ZÚJ ze zdrojů dat ČSÚ
  • tvorba ekonomických modelů – modelování vývoje v regionech