Dílčí evaluace monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu pro NUTS II Severozápad na období 2007 - 2013


Název projektu/zakázky:
Dílčí evaluace monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu pro NUTS II Severozápad na období 2007 - 2013
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
08/2007
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo vyhodnotit vhodnost nastavení indikátorové soustavy ROP NUTS II Severozápad, zejména z pohledu dosažení proporcionality, logické spojitosti, spolehlivosti, dostupnosti dat, návaznosti na NSRR, Lisabonskou strategii, posouzení periodicity měření apod.