Zvýšení efektivnosti projektového a procesního řízení v městě Mělník

Název projektu/zakázky:
Zvýšení efektivnosti projektového a procesního řízení v městě Mělník
Zadavatel:
město Mělník
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. a AQE advisors, a.s.
Termín realizace:
12/2010 – 08/2011
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Dílčím cílem první, klíčové části zakázky byla tvorba metodiky a následná implementace projektového řízení do struktur organizace.
 
V další části projektu byla dílčím cílem tvorba procesních modelů a jejich následná implementace do struktur organizace. Tohoto dílčího cíle bylo dosaženo postupnou realizací tří kroků. Za prvé šlo o vytvoření metodiky tvorby procesních modelů, za druhé identifikace klíčových procesů v zodpovědnosti obcí (sestavení modelu dekompozice) a za třetí sestavení procesního modelu.
 
Dílčím cílem části zaměřené na aktualizaci strategických dokumentů města Mělník bylo v souladu se zadáním provést aktualizaci základních strategických dokumentů, které jsou používány pro systematické a efektivní řízení střednědobých a dlouhodobých aktivit města vedoucích k jeho rozvoji jak v oblasti demografické, tak hospodářské.
 
Nedílnou součástí projektu bylo rovněž vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání bylo zaměřeno na projektové řízení, tvorbu procesních modelů i na strategické plánování.