Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast veřejné správy, regionální a místní samosprávyNázev projektu/zakázky:
Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast veřejné správy, regionální a místní samosprávy  
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o. v konsorciu s GaREP, spol. s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci
Termín realizace:
04/2008 - 11/2008
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Realizované aktivity:
·     vytvoření úplné databáze v současnosti existujících škol a vzdělávacích zařízení v oblasti systému veřejné správy, regionální a místní samosprávy zaměřených na oblast cestovního ruchu
·       analýza současných a budoucích potřeb kvalifikované práce v sektoru cestovního ruchu v oblasti veřejné správy, regionální a místní samosprávy
·  analýza obsahové náplně rámcových vzdělávacích programů škol a náplně kurzů poskytovaných vzdělávacích zařízení mimo školský systém
 
Výstupem projektu byl návrh systému metodiky a obsahu vzdělávacích procesů ve vztahu ke vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy a návrh standardů vzdělávacích programů.