Změny Směrnice o zneužívání trhu / Posouzení nákladů vyplývajících ze změn administrativního zatížení

 


Název projektu/zakázky:
Změny Směrnice o zneužívání trhu / Posouzení nákladů vyplývajících ze změn administrativního zatížení
Zadavatel:
Generální ředitelství Vnitřní trh a služby, Evropská komise
Realizátor:
EIM Business & Policy Research
Subdodavatel:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
08/2010 – 10/2010
Místo realizace:
Nizozemsko, Česká republika, Španělsko, Spojené království
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Zpracovaná studie byla součástí Rámcové smlouvy s Evropskou komisí (v rámci které byl EIM subdodavatelem Economisti Associati). Cílem projektu bylo získat potřebné informace o administrativním zatížení v souvislosti se změnou Směrnice o zneužívání trhu. RegioPartner, s.r.o. v rámci subdodávky pro tuto studii provedl 12 šetření a rozhovorů, z převážné části v rámci finančního sektoru. Výsledky byly následně využity jako podkladová data pro hodnocení dopadů regulace.