Zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreamingNázev projektu/zakázky:
Zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreaming 
Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o. a IBS SLOVAKIA, s.r.o.
Termín realizace:
04/2008 - 11/2008
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
·  zhodnocení uplatňování horizontálního tématu gender mainstreamingu CIP EQUAL
·  analýza skutečné podoby, výsledků, potenciálu, případně ohrožení podpory tohoto konceptu v projektech financovaných z ESF a to na základě zkušeností ČR i jiných zemí EU
· stanovení vhodných způsobů naplňování tohoto tématu v širším kontextu a formulace konkrétních praktických doporučení využitelných v průběhu nového programovacího období